บริษัท สัตยา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ,
49/8 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

02-9159021 , 062-5629262
satayainter@hotmail.com

งานสแกนเพื่อตรวจสอบโลหะในคอนกรีต (Steel Reinforcement Detection)
ด้วยเครื่อง Hilti Ferroscan PS – 200

       - ตรวจสอบหาโลหะ หรือเหล็กโครงสร้างด้วย Grid Line Paper ขนาด 60 x  60 ซม.
       - ตรวจหาแนว สลิง โพสเทนชัน ให้ลูกค้าได้ทราบตำแหน่งก่อนตัดสินใจเจาะหรือตัดคอนกรีตนั้นๆ
       - ตรวจสอบความลึกของเหล็กโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว Quick Scan
       - ตรวจสอบสภาพเหล็กโครงสร้างโดยดูการบวมของเหล็กโครงสร้างซึ่งเกิดจากสนิม